HİZMETLERİMİZ
Yardım Takip & Otomasyon Sistemi
Yardım OSGB, 2013 yılı itibariyle otomasyon sistemi kurulumu ve geliştirilmesi çalışmalarını başlatmıştır. Otomasyon sistemi ile birlikte tüm İş Sağlığı Güvenliği süreçlerinin dijital ortamda kayıt altına alınarak arşivlenmesi, dökümante edilmesi ve firmalarda çalışan bazlı takip edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda firmaların çalışanları, SGK hizmet listesi veya firmadan temin edilen bir Excel dökümanından otomatik olarak veritabanına kaydedilerek çalışan bazlı takip edilmesi gereken Temel İş Güvenliği Eğitimleri, Sertifikalar, İşe Giriş / Periyodik Sağlık Muayeneleri, Sağlık Tetkikleri gibi parametreler sistem üzerinden takip edilmektedir.


Bunun yanında işyerleri bazında;
• Risk Değerlendirmesi,
• Acil Durum Eylem Planı,
• Teçhizat ve İşyeri Eklentilerinin Periyodik Muayeneleri ve Ortam Ölçümleri,
• Yıllık Değerlendirme Raporu,
• Tahliye ve Yangın Tatbikatı,
• İşyeri Hekimi – İş Güvenliği Uzmanı – Diğer Sağlık Personeli Bakanlık Sözleşmeleri,
• Yıllık Çalışma Planı,
• Yıllık Eğitim Planı,
• İSG Kurul Tutanakları,
• İç Yönetmelik,
• İş Kazası – Ramak Kala Kayıtları,
• Saha Gözetim Formları,
• Destek Elemanı – Çalışan Temsilcisi Atama Yazıları

gibi evraklar dijital ortamda arşivlenmekte, eksiklikleri veya sürelerinin bitmesi halinde uyarı ve bildirimler uygulanmaktadır.

İşyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanınca düzenlenen Tespit Öneri Defterleri dijital ortama aktarılarak otomasyon sistemine kaydedilmektedir. Sisteme Tespit Öneri Defteri kaydı girildiğinde işyeri bazlı olarak firmanın yönetim temsilcilerine de e-posta ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bildirim ile firma yönetim temsilcileri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerinin tespit ve önerilerine anında ulaşabilmektedirler.

Yardım Takip & Otomasyon Sisteminden Bazı Görüntüler;


TEKLİF İSTEYİN

© Copyright 2020 Yardım OSGB Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Ticaret Merkezi A18 Blok No:40 Esenler / İSTANBUL Tel : 0212 438 03 20 - Faks : 0212 438 03 30 - E-Posta : info@yardimosgb.com Tasarım : GWT